top of page

Muzikale vrienden en ereleden

Zingen is niet alleen gezond, het maakt mensen blij en muziek schept een band tussen zangers en publiek.

Voor de organisatie van haar concerten en voor haar dagelijkse werking kan het koor Mjoezik altijd wel een klein steuntje in de rug gebruiken, een bemoedigend woord, materiële steun. Voor deze hulp doet Mjoezik graag een beroep op haar vrienden.

Omdat jij net iets meer bent of wil zijn, je hebt een hart en ziel voor koormuziek en wil graag deel uitmaken van Mjoezik. Misschien niet meteen als zanger maar wel als trouwe supporter. Dan kan jij vriend worden van Mjoezik en het koor zo bij staan in haar muzikale avonturen.

Hoe word je vriend van Mjoezik? Dé oplossing is simpel :

- je kan een steentje bijdragen door een éénmalige gift van 20 euro

- je wordt vandaag nog erelid van ons koor en Mjoezik is nooit veraf

Het koor hanteert drie formules : Zilver - Goud - Platina

Zilver : je betaalt 50 euro

en krijgt gratis een vip plaats (2 pers) bij 1 concert van Mjoezik

Goud : je betaalt 75 euro

en krijgt gratis een vip plaats (2 pers) bij 1 concert van Mjoezik

en een gratis drankje op de after party

Platina : je betaalt 100 euro

en krijgt gratis een vip plaats (2 pers) bij 1 concert van Mjoezik

en het koor biedt je een fles bubbels aan op de receptie na het concert.

Je éénmalige gift of jaarlijks erelidgeld is betaalbaar op rekeningnummer BE03 7340 4447 2384 van Mjoezik

met vermelding : "vriend van Mjoezik + naam" of "erelid van Mjoezik + naam" 

Als erelid wordt je naam, mits je goedkeuring, opgenomen is het programmaboekje en of op de website.

Contact : mjoezik@proximus.be

Mjoezik is je alvast zeer dankbaar!

bottom of page